Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 14 August 2018

Privind aprobarea proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII" si a cheltuielilor legate de proiect

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 14 August 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarlior de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "REABILITAREA SI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 7 August 2018

Privind aprobarea Documentatiei de atribuire in vederea delegarii prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale Serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 3 August 2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Construire Centru Social de Zi, Patinoar si Skate Park in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 3 August 2018

Privind avizarea lucrarii "Modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot 4:DJ150 Viisoara-Ceanu Mare-Frata-Mociu 0+600-km 40+300"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 3 August 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 3 August 2018

Privind modificarea HCL nr.13/16.02.2018 privind aprobarea utilizarii unor parti din excedentul bugetului local si al activitatilor autofinantate rezultate la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea incheierii Contractului de asociere intre judetul Cluj, comuna Luna si Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 26 Iulie 2018

Privind modificarea anexelor I-III la H.C.L. nr.127/2018 privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor sociale din Municipiul Campia Turzii, pentru anul 2018, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 26 Iulie 2018

Privind modificarea HCL nr.14/26.01.2017 privind constituirea comisiei sociale care verifica si analizeaza dosarele in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale si ANL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Metodologiei de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizari si investitii pentru anul 2018",conform "Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, fantani arteziene si decorative, statui si monumente, amenajari, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness si skate-park aferente domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii", aprobat prin H.C.L.nr.82 din 26.04.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr.75/2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 26 Iulie 2018

Privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.55199 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 26 Iulie 2018

Privind radierea imobilelor din domeniul privat al Municipiului Campia Turzii inscrise in CF 54836 Campia Turzii si CF 54842 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, intre str.George Enescu-str.Viitorului, in Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CLADIRE DE BIROURI SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE in Municipiul Campia Turzii, Aleea Constructorilor, nr.4, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 26 Iulie 2018

Privind numirea doamnei Mustea Anca Mihaela in functia de membru in Consiliul de Admnistratie la Societatea Parc Industrial Campia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 26 Iulie 2018

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru BERG BANAT S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local, al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 19 Iulie 2018

Privind completarea HCL nr.120/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 10 Iulie 2018

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii la Kisber-Ungaria in perioada 27-29 iulie 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 10 Iulie 2018

Privind constituirea dreptului de superficie in favoarea rezidentilor PARCULUI INDUSTRIAL CAMPIA TURZII
Marti, 21 August 2018
vizitator: 54.198.195.11