Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 195 din 15 Octombrie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea "CONSTRUIRE SPALATORIE ECOLOGICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE/RACORDURI UTILITATI, strada Laminoristilor, nr.248 C, Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 194 din 15 Octombrie 2018

Privind aprobarea devizului general centralizator si indicatorii tehnici-economici pentru proiectul "Mobilitate Urbana Alternativa in Municipiul Campia Turzii", Cod SMIS 126904

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 193 din 15 Octombrie 2018

Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Lucrari de Modernizare Strazi in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 192 din 15 Octombrie 2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica (DALI) si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Mobilitate Urbana Alternativa in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 191 din 4 Octombrie 2018

Privind modificarea statului de functii prin transformarea unor functii de natura contractuala in functii publice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 190 din 4 Octombrie 2018

Privind aprobarea Planului Urbanistic zonal pentru lucrarea "Introducere in intravilan : Amenajare complex cultural recreativ "Trei Lacuri" si drum vicinal" str.1 Decembrie 1918, nr.225, Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 189 din 4 Octombrie 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 188 din 27 Septembrie 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.55136 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 187 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Lucrari de Modernizare strazi:str.Ionel Floasiu, str.N.Titulescu-tronson II,str.Zaharia Stancu-tronson II,str.T.Arghezi-tronson I,str.N.Stanescu, jud.Cluj, Municipiul Campia Turzii, cartier Sarat

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 186 din 27 Septembrie 2018

Privind insusirea unei documentatii tehnice de dezmembrare a unui teren din domeniul public al Municipiului Campia Turzii si privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Campia Turzii si sotii Hetea Simion si Hetea Teodora Angela

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 185 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 184 din 27 Septembrie 2018

Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru evenimentul "95 de ani de la infiintarea Colegiului Tehnic Victor Ungureanu "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 183 din 27 Septembrie 2018

De numire a reprezentantilor in Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii ca membrii in Consiliul de Admnistratie si ca membrii in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 182 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea concesionarii directe in favoarea SC SANDEL&A PRODCOM SRL a unui teren in suprafata de 1mp, in vederea infiintarii unei cai de accces

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 181 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea incetarii contractului de imprumut de folosinta nr.1 din 16.04.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 180 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.10543 din 19.10.2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 179 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.22 din 18.10.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 178 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea construire casa unifamiliala P+1E, imprejmuire teren, racordare la utilitati, str.Ioan Vasinca, nr.35, municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 177 din 27 Septembrie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REABILITARE C1-C2 CENTRALA TERMICA SI DEPOZIT-schimbare de destinatie din depozit in garaj pentru utilitare, str.Gh.Baritiu, nr.40C, municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 27 Septembrie 2018

Privind modificarea si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Campia Turzii aprobat prin HCL nr.119 din 20.12.2012 privind aprobarea REACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII si a REGULAMENTULUI LOCAL de URBANISM

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 27 Septembrie 2018

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Ion Lutoiu

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 30 August 2018

Privind modificarea si completarea HCL 160 din 03.08.2018 privind aprobarea proiectului si acheltuielilor legate de proiect pentru proiectul Centrul Social de zi , Pationar si Skate Park in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 30 August 2018

Privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII-strada Ion Agarbiceanu, str.Spicului, str.Iancu Jianu(inclusiv Calea Turzii pana la Ialomitei),str.David Prodan,str.Decebal(inclusiv capat estic al strazii Al.Ioan Cuza), str.Piata Mihai Viteazu (zona Tiver acces in starda Laminoristilor), strada Gradinarilor, strada George Cosbuc tronson nasfaltat "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 30 August 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 55245/UAT Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 30 August 2018

Privind aprobarea ajustarii tarifelor de pret pentru lucrari de construire, modernizare, exploatare si intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, a domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii, practicate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., in urma delegarii prin negocierea si atribuirea directa a contractului de delegare.
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.161.116.225