Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunt

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, titular al proiectului “Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”, propus a fi amplasat pe raza Municipiulului Câmpia Turzii.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni– joi, între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-11.00, precum și la următoarea adresă de internet office@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

27 Martie 2018
Primaria
Sambata, 22 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.103.13